Baba Vanga: 3. Světová válka se blíží!

Baba Vanga 3 Světová Válka is a book written by Czech journalist and writer Miloš Čermák. It was published in 2008.

The book is based on the life and predictions of Bulgarian prophetess and seer Vanga, who is also known as the "Nostradamus of the Balkans". Vanga correctly predicted many events that later took place, including the September 11th attacks, the rise of ISIS, and the election of Donald Trump.

Some of her predictions that are yet to come true include a third world war, which she said would begin in November 2018 and end in October 2019. She also said that the war would be started by a "big conflict between the Muslims and the Christians".

Other predictions made by Vanga include a giant meteor hitting Russia in 2019, the end of the world in 2076, and the birth of a "new human" in 3005.

Baba Vanga 3 Světová Válka

Baba Vanga je známá bulharská věštkyně, která předpověděla třetí světovou válku. Říká se, že válka začne v roce 2020 a skončí v roce 2087. Baba Vanga tvrdí, že válka začne na Blízkém východě a postupně se rozšíří po celém světě. Může to mít za následek smrt milionů lidí a zničení životního prostředí. Všichni se musíme snažit přijmout opatření k prevenci takového neštěstí.

Co Baba Vanga řekla o třetí světové válce?

Baba Vanga, zvaná též Baba Vanga, byla bulharská věštkyně a léčitelka, která proslula svými proroctvími o budoucnosti, včetně tří světových válek.

Baba Vanga: 3. Světová válka se blíží!

Baba Vanga je dnes považována za jednoho z nejvlivnějších proroků všech dob. Její předpovědi byly obdivovány a uctívány po celém světě, od Evropy až po východní Asii. Mnohé z jejích proroctví se rozšířily přes internet, což mělo za následek, že se stala ještě více známou a obdivovanou.

Přečtěte si více  Udělejte Se Při Této Poloze!

Mezi nejznámější proroctví Babi Vangy patří proroctví o třech světových válkách. První světová válka byla podle ní pouze předehrou k druhé, která bude ještě krvavější a zničující. Třetí světová válka začne v roce 2037 a skončí v roce 2041. Její proroctví říkají, že bude devastovat celý svět, dokud se lidé nenaučí žít v míru.

Baba Vanga také předpověděla, že v roce 2019 bude mít světovým lídrům velmi těžkou situaci. Říkala, že lidé budou čelit mnoha významným událostem, které přetrhnou vazby mezi lidmi. Věštkyně také řekla, že přírodní katastrofy a chyby vlády povedou k hmotnému bohatství.

Baba Vanga bohužel zemřela v roce 1996, ale její proroctví stále žijí. Její slova jsou stále aktuální a její obdivovatelé doufají, že se její proroctví nikdy nenaplní. Ať už to budou její proroctví o třetí světové válce, nebo o jiných událostech, bude vždycky připomínána jako velká věštkyně, která dokázala předpovídat budoucnost.

Kdy se má tato válka podle Baba Vanga odehrát?

Baba Vanga, známá jako "Černohorská věštkyně", byla slovinská věštkyně, která si vytvořila úctu a slávu po celém světě. Baba Vanga tvrdila, že může předpovídat budoucnost a že nám může pomoci porozumět mnoha oblastem budoucnosti. Jednou z oblastí, ve kterých Baba Vanga prorokovala, byla třetí světová válka.

Baba Vanga tvrdila, že třetí světová válka začne v roce 2020 a bude trvat až do roku 2023. Vanga také řekla, že tato válka bude způsobena „malou vodou“ a že bude mít za následek zničení značného množství zemí. Kromě toho prorokovala, že válka bude doprovázena nukleárními a chemickými zbraněmi, které budou mít velmi negativní dopad na životní prostředí a životy lidí.

Vanga také řekla, že válka skončí s vítězstvím velké země na západě, ale že to bude stát obrovské oběti na životech. Vanga věřila, že bude nutné udělat vše pro to, aby se této válce zabránilo, protože případná válka by měla hluboce tragické následky.

Přečtěte si více  Zánět Močových Cest Léčte Domácími Prostředky!

Ačkoli Baba Vanga byla přesvědčena, že třetí světová válka začne v roce 2020, věří se, že to ještě není vůbec jisté. Mnoho odborníků se domnívá, že bychom se měli zaměřit na prevenci světových válek a řešit problémy, které by mohly vést k válce, abychom zabránili jejímu vypuknutí.

Baba Vanga: 3. Světová válka se blíží!

Jaké má Baba Vanga proroctví ohledně třetí světové války?

Baba Vanga, často nazývaná i matka předpovědí, byla bulharská věštkyně, která se proslavila svými předpověďmi o budoucnosti. Její jméno se stalo legendou po celém světě a její předpovědi jsou stále živé. Její nejznámější předpovědí je třetí světová válka. Baba Vanga tvrdila, že se třetí světová válka začne v roce 2020 a skončí v roce 2087.

Lidé se stále snaží najít odpovědi na otázku, jak by se mohla třetí světová válka začít. Někteří se domnívají, že se válka začne díky napětí mezi USA a Íránem, zatímco jiní věří, že se začne v důsledku stále se zhoršujících vztahů mezi Ruskem a Západem.

Jakákoli válka je velmi nebezpečná, a proto je důležité, abychom se snažili vyhnout takovým událostem. Baba Vanga však také řekla, že se lidstvo bude muset vypořádat s neuvěřitelnou katastrofou během třetí světové války. Věštba praví, že dojde k vážným přírodním katastrofám, jako jsou zemětřesení, sopečné erupce a tsunami, které budou mít za následek zničení velkých částí světa.

Přestože nikdo netuší, jak by se mohla třetí světová válka začít, je důležité, abychom se snažili vyhnout konfliktu. Je naší povinností všem, abychom se snažili najít způsoby, jak předejít konfliktu a podpořit mír.

Závěr

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Baba Vanga, also known as the "Nostradamus of the Balkans", was a blind Bulgarian mystic who allegedly had the ability to see the future. She predicted that World War III would begin in November 2010, and that it would be fought with "atomic and chemical weapons".

Přečtěte si více  Umělé Květiny: Skvělý Dárek Na Hrob!

In her predictions for the year 2019, she also said that the world would see the rise of a "great Muslim leader" who would bring peace and unity to the Middle East. She also predicted that China would become a world power, and that a giant meteor would hit Russia.

It is impossible to know for sure whether Baba Vanga’s predictions will come true, but her predictions have certainly caused a lot of speculation and excitement around the world.

Napsat komentář